Info

KONSTNÄRLIG PROFIL

Mitt arbetssätt är improvisationsbaserat, vilket innebär ett kontinuerligt experimenterande och reflekterande. Det är vad jag vill uttrycka, som i kombination med materialet och stundens impulser gör att något börjar ta fysisk form. Hur detta något kommer att gestalta sig till slut vet jag inte riktigt. Men med uppmärksamheten som främsta instrument är jag alltid övertygad om att det kommer bli bra.

Det är ofta en tanke som är gnistan, som gör att något börjar glöda och formas. Sedan är det nödvändigt för mig att sätta det intellektuella åt sidan och istället låta nuet och den där ursprungliga instinkten styra. Det är i improvisationen som jag lyckas med det konststycket.

collage

Det som driver mig är mitt starka behov av att uttrycka mig. Jag jobbar lika gärna med färg och pensel såsom textil, text, papper, collage, montage och andra blandtekniker.

Jag ser mig själv som en skulptör, även då jag arbetar tvådimensionellt. Pusslandet är centralt i min arbetsprocess. Jag arbetar aldrig linjärt, går aldrig från punkt A direkt via B till C. Ofta är det kaotiskt innan de olika delarna sammansmälter till en helhet i slutet. Men som en vän sa till mig: ’Kaoset för allt till sin plats.’